Visserij Historie Harderwijk
Nieuws Botter Stichting Vischafslag Visserijdagen Arrangementen Contact

TOP

STATUTAIRE NAAM INSTELLING

Naam: Stichting Vischafslag Harderwijk

Fiscaal ANBI nummer: 8202 16 355

Kamer van Koophandel: 08185504

IBAN: NL66 RABO 0149 3363 81


STICHTING VISCHAFSLAG HARDERWIJK EN DE ANBI-BESCHIKKING

De Stichting Vischafslag Harderwijk beschikt over de ANBI-status en ook als culturele ANBI. Dit betekent dat zij volledig vrijgesteld is van "schenkbelasting en erfbelasting", oftewel, de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot donaties.


Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting

de volgende informatie te publiceren:

CONTACT GEGEVENS
Internetadres: www.VisserijHistorieHarderwijk.nl
E-mail: info@VisserijHistorieHarderwijk.nl

Postadres: Stichting Visserij Historie Harderwijk, p/a Couperuslaan 7, 3842 AA Harderwijk

Bezoekadres: Vischafslag Harderwijk, Havendijk 13, 3846 AC Harderwijk


BESTUURSSAMENSTELLING (PER 01-12-2018)
V
oorzitter: Dennis van Oeveren

Secretaris: Evert Jan Top

Penningmeester: Cor de Haan


BELONINGSBELEID
Er worden geen beloningen uitgekeerd. De Stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met leden en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten die door de penningmeester zijn goedgekeurd.

FINANCIËN
De Stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door vrijwillige donaties en sponsoring. Het beheer van de Vischafslag wordt mede gefinancierd door een bijdrage voor het gebruik van de Vischafslag.


DE DOELSTELLING
De Stichting stelt zich ten doel: ??NIEUWS|BOTTER STICHTING|VISCHAFSLAG|VISSERIJDAGEN|ARRANGEMENTEN|CONTACT


ANBIDownload het jaarverslag 2016


De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.


Zo moet het o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek.